Trademark Disclaimer / Handelsmerk Rechtzetting


ENGLISH: Any product names, logos, brands, and other trademarks or images featured or referred to within the Funkyvintage.be website and/or on any social media forum are the property of their respective trademark holders. These trademark holders are not affiliated with the Funkyvintage.be website or their partners. These trademark holders do not sponsor or endorse Funkyvintage.be Consignment or any of its products or comments.

Further Funkyvintage.be are not affiliated with, endorsed by, or sponsored by any of the Trademarkt holders or of their affiliates or subsidiaries.

We declare no affiliation, sponsorship, nor any partnerships with any registered trademarks. Funkyvintage.bestand independently as a resale forum/consignment e-shop marketplace of pre-owned seating and unique new furniture and interior designs.

Should you have any questions or concerns please contact Funkyvintage.be at info@funkyvintage.be

NEDERLANDS: Alle productnamen, logo's, merken en andere handelsmerken of afbeeldingen die worden genoemd of waarnaar wordt verwezen op de Funkyvintage.be website en / of op een social media forum zijn het eigendom van hun respectievelijke merkhouders. Deze merkhouders zijn niet aangesloten op de website van Funkyvintage.be. Deze merkhouders sponsoren of onderschrijven geen Funkyvintage.be Consignatie of een van haar producten of opmerkingen.

Verder is Funkyvintage.be niet gelieerd aan, onderschreven door, of gesponsord door een van de handelsmerkhouders of hun gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen.

We verklaren geen aansluiting, sponsoring of partnerschappen met geregistreerde handelsmerken. Funkyvintage.be staat zelfstandig als een doorverkoopforum / zending e-shop marktplaats van tweedehands zitmeubelen en unieke nieuwe meubelen en interieur ontwerpen.

Mocht je nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact op met Funkyvintage.be via info@funkyvintage.be